top of page


Hälsa Tai Chi och Tai Chi for Arthritis (TCA)

Hälsa Tai Chi är rörelser som knyter an till både en lång tradition inom Tai Chi och till enklare rörelser i Basal Kroppskännedom (BK). Formen använder de grundläggande principerna i både Tai Chi och BK och har evidens för både fallprevention, smärta, stelhet och depression

 

Den första hälso Tai Chi formen, Tai Chi for Arthritis (TCA) skapades av Dr Paul Lam samt en grupp fysioterapeuter och läkare i Sydney  i slutet av 1990-talet.

Dr Paul Lam är själv allmänläkare och född i Kina men emigrerat till Australien i tonåren. Han har praktiserat Tai Chi sedan 20-års-åldern och blev världsmästare i Tai Chi i Beijing 1996. Hans vision är dock att sprida Tai Chi för hälsa till allmänheten för att förebygga sjukdom och ohälsa och  stimulera välmående och harmoni.

 

TCA rekommenderas av Reumatikerförbundet i både USA och Australien eftersom den är både säker och effektiv. Den är den mest spridda Hälso tai chi formen och ca 4 miljoner människor över hela världen har lärt sig denna form. 

Indikation: Denna form väder sig till människor med stelhet, smärta och depression.

 

Innehåll: Du lär dig 6 grundläggande rörelser och 6 avancerade rörelser som även spegelvänds.

 

Den specifika Tai chi uppvärmningen /nedvarvningen ingår alltid i Hälso Tai Chi för ökad säkerhet och intoning i principerna för hur Tai chi rörelser känns och utförs.Genom diskussion i smågrupp klargörs användningsområdet för Hälso Tai Chi och hur man ska göra för att öva säkert. Att lära ut formen till andra på ett säkert och effekt sätt ingår också. 

 

Workshopen avslutas med summering av erfarenheter och utvärdering av kursen. Om du går en 2 dagars workshop kan du även erhålla ett internationellt instruktörscertifikat i TCA.

bottom of page