top of page


Hälso Tai Chi och Tai Chi for Arthritis (TCA)

Hälso Tai Chi är rörelser som knyter an till både en lång tradition inom Tai Chi och till enklare rörelser i Basal Kroppskännedom (BK). Formen använder de grundläggande principerna i både Tai Chi och BK och har evidens för både fallprevention, smärta, stelhet och depression

 

Vid kurser i HälsoTai Chi utgår vi från Tai Chi for Arthritis (TCA) som är den Hälso Tai Chi-form som skapades av Paul Lam i Sydney under 1990-talet. TCA rekommenderas av Reumatikerförbundet i både USA och Australien eftersom den är både säker och effektiv. Den är den mest spridda Hälso tai chi formen och ca 4 miljoner människor över hela världen har lärt sig denna form. 

Indikation: Denna form väder sig till människor med stelhet, smärta och depression.

 

Innehåll: Du lär dig 6 grundläggande rörelser och 6 avancerade rörelser som även spegelvänds.

 

Den specifika Tai chi uppvärmningen /nedvarvningen ingår alltid i Hälso Tai Chi för ökad säkerhet och intoning i principerna för hur Tai chi rörelser känns och utförs.Genom diskussion i smågrupp klargörs användningsområdet för Hälso Tai Chi och hur man ska göra för att öva säkert. Att lära ut formen till andra på ett säkert och effekt sätt ingår också. 

 

bottom of page