top of page
halso-tai-chi-skog-kvinna.jpg

Om Tai Chi

Tai Chi är en kinesisk rörelsekonst som har utvecklats för ca 800 -1000 år sedan. Det är en del av Martial Arts systemet (kampkonsten) och anses vara den mjuka vägen. Det finns många former och stilar i Tai Chi men alla delar samma principer och speglar harmonin och balansen mellan olika motsatser.

yin-yang-tai-chi.png

Tai chi is an art embracing the mind, body and spirit – Originating in ancient China, tai chi is one of the most effective exercises for health of mind and body. Although an art with great depth of knowledge and skill, it can be easy to learn and soon delivers its health benefits. For many, it continues as a lifetime journey.

Paul Lam

https://taichiforhealthinstitute.org/what-is-tai-chi/

Symbolen ”Tai Chi” eller yin/yang (ovan) speglar denna balans mellan t.ex feminint/maskulint, expansion/kontraktion, ge ut/återhämta, mörkt/ljust, snabbt/långsamt. Ibland dominerar den ena aspekten och ibland den andra, men det finns hela tiden en kontinuerlig och pågående rörelse mellan de olika aspekterna. Detta är den ursprungliga principen i all Tai Chi (läs mer i boken Basal Kroppskännedom -den kroppsliga identiteten av Lundvik Gyllensten, Skoglund, Wulf 2015).

Olika stilar

 

Den mest kända Tai Chi stilen i västvärlden är yang. Sun är den yngsta stilen som anses ligga nära qigong. Chen anses vara den ursprungliga stilen och är mest lik andra kampsporter. 

Tai Chi Principerna är lika i alla stilar men utrycks lite olika. 

Kroppskontroll

Kroppskontroll, balans, upprätt hållning samt kontrollerade tyngdförflyttningar 

 

Rörelsekontroll

 

Rörelserna sker långsamt, mjukt och kontinuerligt. Här ingår även känslan av ett tänkt ”lätt motstånd” i rörelserna. Detta kan också beskrivas som att röra sig i vatten ”swimming in the air” som ger en upplevelse av att rörelserna hänger ihop som en enhet.

 

Inre kontroll

 

Denna princip handlar om inre avspänning och inre ro. Du är medvetetet  avspänd och öppen i både kroppen och sinnet samt helt närvarande i rörelserna. Inre ro innebär att låta sinnena tystna men samtidigt vara fullt medveten om vad som händer i nuet.

 

I Tai chi som självförsvar tillämpas denna princip på så sätt att du inte går emot en inkommande kraft. Istället följer man med och omdirigerar kraften. Man går inte emot utan undviker en konflikt genom att rikta energin tillbaka.

 

Ett annat sätt att uttrycka vad Tai Chi är: En rörelsekonst som kombinerar Rörelser för hela kroppen, Självförsvar och Medveten närvaro.  

 

Rörelserna är mjuka och skonsamma samt sker enligt principer som stimulerar balans, medveten tyngdöverföring, djupandning och spännings-effektiva rörelser.

 

Självförsvarsaspekten är nedtonad (den mjuka vägen i Martial Arts) och i de hälsoinriktade Tai Chi-erna märks den i form av att det finns en intention och mening med rörelserna.

 

Den Medvetna närvaron i nuet, med den egna kroppen, och med omgivningen stimulerar vakenhet samt kognitiva funktioner. För äldre anses denna komponent vara viktig för att förebygga fall.​

 

Du kan läsa mer om de gemensamma principerna i boken Teaching Tai Chi Effectively av Dr Paul Lam

IMG_4955 (kopia).jpg
bottom of page