top of page

Lärare

Amanda-Lundvik-Gyllensten.png

Amanda Lundvik Gyllensten​

Amanda är fysioterapeut och har arbetat som docent vid Forskargrupp Fysioterapi, Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds Universitet. Hon har forskat inom området Mental hälsa, rörelsemedvetenhet och Tai Chi. Amanda har mer än 30 års erfarenhet av Tai chi både genom egen praktik och i undervisning som lärare i Institutet för Basal Kroppskännedom, IBK.

Kent-Skoglund.png

Kent Skoglund

Kent är fysioterapeut och har sin grund som privatpraktiker inom området psykosomatik och smärta. Han är utbildad i Traditionell kinesisk medicinKent har mer än 30 års erfarenhet av Tai chi både genom egen praktik och i undervisning som lärare i Institutet för Basal Kroppskännedom, IBK.

bottom of page