top of page

Lärare

Amanda-Lundvik-Gyllensten.png

Amanda Lundvik Gyllensten​

Amanda är fysioterapeut och har arbetat som docent vid Forskargrupp Fysioterapi, Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds Universitet samt är Master trainer vid Tai Chi for Health Institute (Sydney, Australien). Hon är forskare inom området Mental hälsa och rörelsemedvetenhet. Amanda har mer än 30 års erfarenhet av Tai chi både genom egen praktik och i undervisning som lärare i Institutet för Basal Kroppskännedom, IBK.

Kent-Skoglund.png

Kent Skoglund

Kent är fysioterapeut och har sin grund som privatpraktiker inom området psykosomatik och smärta. Han är utbildad i Traditionell kinesisk medicin och är Master trainer vid Tai Chi Tai Chi for Health Institute (Sydney, Australien). Kent har mer än 30 års erfarenhet av Tai chi både genom egen praktik och i undervisning som lärare i Institutet för Basal Kroppskännedom, IBK.

bottom of page