top of page

HälsoTai Chi som fallprevention 

 

Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är mycket stor, det vill säga Tai Chi har hög evidens som behandlingsmetod för att minska fall och rädsla.

 

Indikation: Formen passar som fallförebyggande och vid rädsla för att falla

 

Innehåll: Du lär dig 6 grundläggande rörelser och 6 avancerade rörelser som även spegelvänds.

 

Den specifika Tai chi uppvärmningen /nedvarvningen ingår alltid i Hälso Tai Chi för ökad säkerhet och intoning i principerna för hur Tai chi rörelser känns och utförs.Genom diskussion i smågrupp  klargörs användningsområdet för Hälso Tai Chi vid fallprevention och hur man ska göra för att öva säkert. Att lära ut formen till andra på ett säkert och effekt sätt ingår också. 

 

Workshopen avslutas med summering av erfarenheter och utvärdering av kursen. 

Det finns fler Hälso Tai Chi former och kurser du kan anmäla dig till över hela världen, både till kurser med Paul Lam och till Master trainers från andra delar av världen.

 

https://taichiforhealthinstitute.org/workshops/

https://taichiforhealthinstitute.org/workshops/master-trainers-workshop-calendar/

bottom of page