halso-tai-chi-strand.jpg

Aktuella kurser

Kurser under 2022-2023

HälsoTai chi

är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och Tai chi. Indikation är fallbenägenhet, rörelserädsla, smärta, stelhet och depression. Tai chi har evidens som behandling för bl.a. fallprevention, fallrädsla, smärta och mental ohälsa. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-övande i IBK:s regi. Kursen berättigar även till en fortsättningskurs i HälsoTai chi. 

Kurser 2023:  13 - 14 maj i Skåne, september/oktober (30/9-1/10) i Skåne samt 25-26 november i Stockholm.

Kurstid: 2 dagar (lördag 10-17 samt söndag 9-16)

pris:  3 200 kronor samt moms.

Tai chi for Arthritis – TCA 

Kurskostnad för 2 dagar är 3200 kr + moms.

Denna form väder sig till människor med stelhet, smärta och depression.

Formen är utvärderad för personer med smärtproblem, depression och rörelserädsla. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett eget övande i Basal Kroppskännedom i regi av Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Kostnad för DVD eller online-kurs tillkommer.

v.47. 26-27 november 2022, i Stockholm, Tavastkliniken, Södermalm. Senaste anmälningsdag 24 oktober 22

Anmälningar till kurserna på E-post: amanda@halsotaichi.se eller Kent@halsotaichi.se.

 

.