Aktuella kurser

Kurser under 2021

Tai Chi för Fallprevention (TCA FP)

Kurskostnad för 2 dagar är 3200 kr + moms.

Tai Chi för Fallprevention  är en speciell  hälso- tai chi form som fokuserar på förebyggande balansövningar.  Tai Chi har i vetenskapliga studier visat sig ha hög evidens för att förebygga fall hos äldre. TC Fallprevention är lätt att integrera med övningar i Basal Kroppskännedom och bygger på TCA konceptet. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat både i  TCA och Tai Chi för Fallprevention.Kursen berättigar också till 5 timmars handlett eget övande i Basal Kroppskännedom i regi av Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Kostnad för DVD eller online-kurs tillkommer.

Tyvärr är några av kurserna inställda pga covid-19,

nästa kurs i TCAFP går i Skåne våren 22

Tai chi for Arthritis – TCA 

Kurskostnad för 2 dagar är 3200 kr + moms.

Denna form väder sig till människor med stelhet, smärta och depression.

Formen är utvärderad för personer med smärtproblem, depression och rörelserädsla. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett eget övande i Basal Kroppskännedom i regi av Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Kostnad för DVD eller online-kurs tillkommer.

v 40. 9-10 oktober 2021, i Stockholm, Tavastkliniken, Södermalm. Senaste anmälningsdag 5 september 2021.

Anmälningar till kurserna på E-post: amanda@halsotaichi.se eller Kent@halsotaichi.se.

Tai chi for Arthritis –  TCA del 2 (samt repetiotion av TCA del 1)

Kurskostnad för 2 dagar är 3200 kr + moms.

TCA 2 innebär en fördjupning av kurs i TCA samt ett tillägg av ytterligare

9 rörelser som också spegelvänds. Kursen leder till förnyat internationellt instruktörscertifikat i TCA. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett eget övande i Basal Kroppskännedom i regi av Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Kostnad för DVD eller online-kurs tillkommer.

 

v. 47, 27-28 november 2021 i Stockholm, Tavastkliniken. Senaste anmälningsdag 24 oktober 2021

Anmälan till kurserna på E-post: amanda@halsotaichi.se eller Kent@halsotaichi.se

.

Kontakta oss på E-post: Amanda Lundvik Gyllensten, amanda@halsotaichi.se och Kent Skoglund, Kent@halsotaichi.se