Kontakta oss på E-post: Amanda Lundvik Gyllensten, amanda@halsotaichi.se och Kent Skoglund, Kent@halsotaichi.se

Aktuella kurser

Tai Chi för Fallprevention (TCA FP)

Kurskostnad för 2 dagar är 3200 kr + moms.

Tai Chi för Fallprevention  är en speciell  hälso tai chi form som fokuserar på förebyggande balansövningar.  Tai Chi har i vetenskapliga studier visat sig ha hög evidens för att förebygga fall hos äldre. TC Fallprevention är lätt att integrera med övningar i Basal Kroppskännedom och bygger på TCA konceptet. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat både i  TCA och Tai Chi för Fallprevention.

v 49, 5-6 december 2020 i Stockholm, Tavastkliniken, Södermalm. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten eller Kent Skoglund senast 16 november 2020. 

E-post: amanda@halsotaichi.se   eller

Kent@halsotaichi.se

  

Tai chi for Arthritis – TCA 

Kurskostnad för 2 dagar är 3200 kr + moms.

Denna form väder sig till människor med stelhet, smärta och depression.

Formen är utvärderad för personer med smärtproblem, depression och rörelserädsla.


V 41, 10-11 oktober 2020, i  Stockholm, Tavastkliniken, Södermalm.  lördag 10-18 samt söndag 9-16. Senaste anmälningsdag 28 september 2020

Alla anmälningar till kurserna på mail:

E-post: amanda@halsotaichi.se eller Kent@halsotaichi.se.

Tai chi for Arthritis – TCA  del 2

( Denna kurs är flyttad från april till augusti pga. Covid 19)

Kurskostnad för 2 dagar är 3200 kr + moms.

TCA 2 innebär en fördjupning av kurs i TCA samt ett tillägg av ytterligare

9 rörelser som också spegelvänds. 

V 35. 29-30 augusti  2020 i Lund. 

Senaste anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten eller Kent Skoglund senast 

ammälan 15 juli 2020

E-post: amanda@halsotaichi.se eller Kent@halsotaichi.se

.